نظر، پیشنهاد و ایده ی خود را برای حل مسائل شهرتان بنویسید

علاقمندان به آینده شهری بهتر می توانند مسائل شهرهایشان و ایده­ های خود برای بهبود آن ها را درقالب متن، تصویر سازی، عکس و فیلم از طریق فرم زیر به کمپین ملی شهری ایران ارسال نمایند. کمپین ملی شهری ایران پس از داوری، از ایده­ های برتر با جوایز نفیسی تقدیر کرده و آن­ها را به کنفرانس جهانی هبیتات ۳ در اکتبر سال 2016 میلادی ارسال خواهد کرد.