سومین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوی شهری کمپین ملی شهری در سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد

27 خرداد 1395-سومین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوی شهری کمپین ملی شهری ایران با موضوع “شهر دلخواه ایرانیان از منظر محیط زیست” برگزار شد. در این جلسه که توسط دفتر هبیتات تهران و با حضور 6 کارگروه موضوعی کمپین ملی شهری تشکیل شد، اعضای کارگروه محیط زیست: خانم‌ها صفیه طیبی، شادناز عزیزی و آقای هادی کاشانی به واکاوی شهر دلخواه ایرانیان از منظر محیط زیست بر اساس نظرات مردمی ارسال شده پرداختند. در ادامه پس از دسته‌بندی نظرات دریافت شده در کمپین ملی شهری ایران توسط کارگروه محیط زیست، همه کارگروه‌های کمپین چالش‌ها و موانع موجود برای رسیدن به شهر دلخواه ایرانیان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

کارگروه محیط‌زیست بر اساس نظرات مردمی شهر را به مثابه “نظام اجتماعی-بوم‌شناختی برگشت‌پذیر” تعریف نمود و این نظرات را در دو دسته کلی محیط‌زیست انسان‌ساخت و محیط‌زیست طبیعی دسته بندی کرد(فایل ارائه). بررسی‌ها نشان داد که در دسته محیط‌زیست انسان‌ساخت نظرات مردمی به چهار مقوله اساسی فضای باز و سبز شهری، بهداشت محیط، توسعه و مدیریت شهری و اخلاق محیط‌زیست اشاره دارند. “من، شهرم را سبز می‌سازم”، “شهر دلخواه من، شهری پاک”، شهر دلخواه من، شهری بدون آلودگی صوتی” از جمله شعارهای مربوط به نظرات مردمی دربافت شده است که در دسته اول قرار می‌گیرند. این در حالی است که در دسته محیط‌زیست طبیعی دو مقوله میراث طبیعی و تنوع زیستی مورد اشاره مردم قرار گرفته است. “شهر دلخواه من، شهری برای همه جانداران” و “شهر دلخواه من، دوستدار گونه‌های بومی گیاهی” نیز از زمره شعارهای مربوط به نظرات مردمی در دسته محیط زیست طبیعی هستند.

photo_2016-06-19_12-19-10

بررسی چالش‌های موجود برای تحقق شهر دلخواه ایرانیان توسط کارگروه محیط‌ زیست

در ادامه هریک از کارگروه‌ها از منظر خود به موانع موجود برای رسیدن به”شهر دلخواه ایرانیان از منظر محیط‌زیست” پرداختند:

  • ترجیح منافع اقتصادی تصمیمات و سرمایه‌گذاری بر منافع زیست‌محیطی و اجتماعی
  • کمبود توجه به ارزش اقتصادی پسماند و زباله‌های شهری از سوی شهروندان و مدیریت شهری
  • تمایل مدیریت شهری به گسترش شهر خودرو محور
  • یکپارچه نبودن سازمانها و نهادها برای اجرای برنامه های فرادست و محلی در زمینه ساماندهی حریم رودخانه ها
  • از دست رفتن حق جوامع محلی به میراث طبیعی به نفع شهری شدن
  • ضعف در تحقق کاربردی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو در طرح‌ها شهری
  • ناکارآمدی نظام اجرایی در تحقق طرح‌های حریم سبز شهری
  • وجود موانع گسترش کنش‌های مردمی خودجوش در مواجهه با معضلات محیط‌زیستی
  • خودسانسوری حقوق زیست‌محیطی شهروندان در مواجهه با اقدامات ناسازگار با محیط زیست
  • ضعف در مدیریت برنامه‌ای در زمینه تاب آوری در برابر سوانح طبیعی

IMG_20160616_132911

کارگروه توسعه فضایی | از راست: محمدحسن رضوی-سولماز حسینیون-هاله‌سادات نبوی رضوی-مهسا محرمی

IMG_20160616_151345

کارگروه فراگیری اجتماعی و برابری| از راست: مهرناز عطاران-امیر حاجی طهرانی

IMG_20160616_151353

کارگروه چارچوب قانونی شهری| از راست: عباس ثابتی راد- سید مصطفی جلیلی

IMG_20160616_151414

کارگروه اقتصاد شهری| از راست: مجید گلزاریان‌پور- شراره عظیمی-ریحانه وحیدیان

این موانع از جمله موانع بحث شده در سومین نشست گفتگوی شهری کمپین ملی شهری ایران بود. علاوه بر این، موارد مطرح شده در پاسخ به پرسش‌های اول و ششم گفتگوی آنلاین کمپین ملی شهری نیز مورد توجه قرار گرفت، شما می‌توانید جمع‌بندی گفتگوهای آنلاین شهری مربوط به پرسش‌های اول و ششم را از اینجا دانلود نمایید.

نشست‌های گفتگوی شهری هر هفته توسط دفتر هبیتات تهران و با مدیریت و سازماندهی کارگروه‌های موضوعی کمپین برگزار می‌شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *