شهر دلخواه من شهری است که باغ وحش نداشته باشد

ارسالی از: مصطفی خجسته-تهران

“شهر دلخواه من شهری بدون آپارتمان است”. “شهر دلخواه من شهری است که روستاها را منزوی و بیگانه نکند”. “شهر دلخواه من شهری است که در هر خانه اش یک اتاق با کرسی داشته باشد”. “شهر دلخواه من شهری است که آدمهایش ضمن راه رفتن ، با تلفن همراه صحبت نکنند”. “شهر دلخواه من شهری است که ساکنانش واژه های نیاکانی را با افتخار پاسداری کنند”. “شهر دلخواه من شهری است که باغ وحش نداشته باشد”. “شهر دلخواه من شهری است که ساکنانش به آزادی حیوانات درست مانند آزادی انسانها احترام بگذارند”. “شهر دلخواه من … “.
ضمناً از نظر کلیۀ کسانی که طالب شهری فرهنگی، هنری و معنوی همراه با نوای موسیقی هستند قویا حمایت می کنم.
اما در اظهار نظر یکی از مسئولینِ این اقدام سازمان یافته خواندم گه منظور از ارتباط بین شهر و روستا را صرفا پشتیبانی از اقتصاد روستا در برابر شهر دانسته بود. باید بگویم که در اینجا موضوع بسیار فراتر از اقتصاد است. ریشۀ ما انسان‌ها در روستاست. در حال حاضر ما این ریشه را به نحو بسیار خطرناکی قطع کرده ایم درست همانطور که ریشه های خودآگاهی را از ناخودآگاهی قطع کرده ایم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *