پرسش پنجم

5

نظرات

  1. ساخت جداره های شهری-سایبان -بیرون زدگی و تخلخل در جداره ها و …. و نهایتا به طور عام ترکیب معماری و شهرسازی در جهت رسمی کردن -نظم بخشیدن و … به اقتصاد غیر رسمی و هرج و مرج موجود که در عین ایجاد آشفتگی بصری سرزندگی فضای شهری را منجر شده است و از این طریق امکان نظم بخشی وایجاد نظم در فضاهای مکث ایجاد شده توسط صاحبان اقتصاد غیر رسمی و تناسبی در حرکت پیاده و سواره ی مجاور آن خواهد کرد و آن را تبدیل به یک فرصت برای جامعه ی محلی و نه تهدیدی برای شهر تبدیل نمود.

  2. اولین و مهمترین اثر/ نیروی محرکه اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد پایدار محلی ، رشد خودمختاری شخصی است؛ و این خودمختاری شخصی تجسمی است از امکان کنش دارایی های شهری خصوصاً دارایی های فکری ، فرهنگی ، و خلاقانه شهری. این دارایی ها منابع دست یافتن به رقابت اقتصاد محلی است. هسته اصلی بهره مندی از این منابع، تحلیل و بهبود تراکنش های “بنگاه های خلاق” در بخش اقتصاد غیر رسمی است. این که چگونه خلاقیت ها در فضای کوچک مقیاس کنشی خود می توانند در روند انتشار و پذیرش ، با جامعه محلی خود ارتباط برقرار کنند.تحلیل ، مدیریت ، و پایش چنین بنگاه های خلاقی نیازمند بررسی موشکافانه سه زمینه اصلی است :
    1- ویژگی های خلاقیت ارائه شده
    2- ویژگی های پذیرندگان خلاقیت
    3- ویژگی های محیط ارائه خلاقیت
    4- ویژگی کانال های ارتباطی برای انتشار خلاقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *