شهر دلخواه من شهری با مردم آگاه

ایده پرداز: ریحانه وحیدیان-تهران

نظارت و حساسیت شهروندان بر محیط پیرامون آنها، دقت اجرای طرح های مدیریت شهری را افزایش می دهد.

پیشنهاد به نظر من به کمک ابزارهای جدید فناورانه و گستردگی شبکه های اجتماعی و با توجه به افزایش آگاهی عمومی مردم بهتر است مدیریت شهری با افزایش زمینه های مشارکت مردمی و شفاف سازی اقداماتی که نتایج آنها به شدت به خاطرات و تصورات ذهنی شهروندی مرتبط است، فعالیت کند. شهر دلخواه من شهری است که مدیریت شهری به شهروندانش اعتماد می کند و اطلاع رسانی می کند که برای حفظ ایمنی جان آنان در مواقع پدیده های جوی نامناسب، درختان زیبا اما کهنسال و پوسیده مسیر دوست داشتنی خیابان ولیعصر را قطع می کند. در این میان این احتمال وجود دارد خرد جمعی شهروندان بتوانند با ارائه راه حلهای کاربردی و به صرفه روش دیگری را جایگزین قطع درختان کند. در بسیاری از پروژه ها، مدیران شهری می توانند با مشورت با شهروندان و تغییر برخی از اولویت ها با نگاه کارشناسانه، رضایت شهروندی و حس تعلق به شهر را افزایش دهند.

ReyhanehVahidian-awaren

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *