شهر دلخواه من شهری است آرامش بخش

ایده پرداز: احسان درستکار-تهران

در جهان امروز که بیش از پیش شاهد فراموشی خدا و یاد خدا هستیم به طبع شهرهای ما نیز از این نقص جهانی برخوردار بوده و از شهروندان تا مسئولان خرد و کلان شهری نیز گویا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه از این موضوع غافل شده اند. فراموش کرده ایم که سر چشمه تمامی راه حل ها در دستان ماست و ما توجهی به آن نداریم. راه حلی که نامش قرآن است و خداوند به صورت واضح و روشن اعلام کرده است که راه حل مشکلات شما در این کتاب می باشد. چیزی که بیش از پیش در شهرهای ما، که پسوند جامعه اسلامی را به دنبال خود دارد به عنوان مشکل شهری ظهور کرده است می تواند عدم توجه به معنویات در شهر باشد. در شهرهای امروز ما بزرگترین ساختمان و بنا برای فعالیت های اقتصادی نظیر بانک و موسسات مالی می باشد. گاها در محلات تهران مسجد و جایگاه مسجد در اجتماع رو به فراموشی است. در صورتی که بزرگترین و بلند ترین بنا نسبت به سایر بناهای دیگر در شهر یزد مختص بنای مسجد بوده و خط آسمان در یزد را گنبد و مناره تشکیل می دهد این امر بر عکس شهر تهران و دیگر شهرهای ایران می باشد. مشکلاتی از قبیل ترافیک، آلودگی، ازدحام و… با استقرار روح پاک و یاد پاک قابل برطرف شدن است.

پیشنهاد: همان طور که یاد و ذکر خدا آرامش بخش قلب هاست همان گونه هم می تواند آرامش بخش کالبد و روح حاضر در شهر باشد. شهر می تواند سکوی رسیدن به خدا باشد. شهر می تواند تجلی‌گاه معنویات باشد. شهر می تواند یادآور خدا باشد. با حضور معنویات  در شهر به صورت عینی و کالبدی و روحی، شهر دیگر جای خطا و اشتباه و ناامنی و… نیست.

EhsanDorostkar-2

EhsanDorostkar-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *